Asbestmanagement

De belangrijkste risico’s bij sloop en renovatie zijn meerwerk en uitloop als gevolg van onvoorzien asbest. Asbest komt voor in allerlei soorten gebouwen en objecten. Beschadiging en vezelemissie kunnen grote gevolgen hebben: gezondheidsrisico, financiële tegenvallers, uitval van productie en imagoschade. Door middel van vooronderzoek en contractvorming kunt u dit risico beheersen.

Asbestinventarisatie
Voor aanvang van een renovatie of sloop brengt BOOT het aanwezige asbest met een asbestinventarisatie in beeld. Vervolgens zoeken we naar passende oplossingen voor uw gebruiksvoering. Hierdoor houdt u de regie over het gehele project in de hand.

Voorbeelden van diensten die wij bieden zijn:

  • asbestinventarisatie conform SC-540
  • validatiemeting conform SC-548
  • voorbereiding, advisering en begeleiding van asbestsaneringen
  • opstellen, implementeren en monitoren van asbestbeleid en beheersplannen
  • saneringsvoorbereiding en begeleiding in gebruikssituaties
  • calamiteitenmanagement
  • lucht- en risicobeoordeling conform NEN2991