Bouwstoffenmanagement

Om het sloopproces zo duurzaam mogelijk uit te voeren, is het van belang dat er zorgvuldig omgegaan wordt met de aanwezige bouwstoffen. Verrassingen kunnen worden voorkomen door voor de daadwerkelijke sloop in kaart te brengen wat aanwezig is en hoe dit hergebruikt kan worden.

Samenwerken
Het is belangrijk dat alle partijen meedenken en –werken tijdens de circulaire sloop. De bouwstoffen moeten geregistreerd en gescheiden worden. Dit vraagt nauwkeurigheid en tijdsinvestering maar het levert een veel duurzamer en goedkoper resultaat op. Deze manier van werken is dus interessant voor slopers en bouwers. BOOT heeft al veel ervaring met circulair slopen. Om nog efficiënter en duurzamer te werken, zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van een materialenpaspoort. Hierin zijn de aangeboden en gevraagde materialen eenvoudig naast elkaar te zien.