Contractvorming

Onze projectmanagers verdiepen zich graag in uw organisatie en ambities. Uw project in de infrastructuur, natuurlijke of gebouwde omgeving is vaak een technische opdracht, maar de beoogde resultaten zijn voor u het hoofddoel. Tijdens iedere projectfase toetst BOOT de gemaakte keuzes en geplande activiteiten aan deze doelstelling.

Maatwerk
Voor het aanbrengen van structuur in de voorbereiding en realisatie van een sloopproject gebruiken wij maatwerk. In de risicoanalyse inventariseren we alle activiteiten die een belemmering kunnen vormen voor het behalen van het projectdoel.

Betrokkenheid
Afstemming met derden is bij ons in deskundige handen. Overheden, toekomstige eigenaren, omwonenden en andere betrokkenen hebben allemaal een eigen belang. Er is echter ook een collectief belang. Door dit in beeld te brengen, creëren wij ruimte om te handelen.

Duurzaam resultaat
Uw duurzaamheidsambities vertalen wij in haalbare doelstellingen. We kennen de mogelijkheden, maar betreden ook graag ongebaande wegen. BOOT werkt resultaatgericht zodat uw project succesvol verloopt.