Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling: Een ontwikkeling die ertoe leidt dat een gebied een goede en aangename plek is om te leven, te werken of te recreëren zonder de gevolgen van het gebruik af te wentelen op een volgende generatie.

Overheid, bedrijfsleven en particulieren delen meer en meer de ambitie gebieden op een duurzame manier te ontwikkelen. Dit is een positieve verandering. Toch is de uitvoering niet altijd eenvoudig. Voor BOOT is duurzame gebiedsontwikkeling een idealistisch èn realistisch doel.

Circulaire economie
Bij duurzame gebiedsontwikkeling passen wij de principes van circulaire economie toe. Alle activiteiten zijn gericht op het sluiten van kringlopen. De materiaal- en systeemkeuze moet gedurende de gehele levenscyclus gericht zijn op een minimaal verbruik van grondstoffen en energie. Zo wordt er voor het inrichten van de buitenruimte niet alleen gekeken naar de aanlegprijs van infrastructuur of groen, maar ook naar de beheers- en onderhoudskosten.
Met onderbouwde voorstellen ondersteunen de specialisten van BOOT u bij het ontwerpproces.