Leegstandsbeheer

Wie eigenaar is van een leegstaand gebouw krijgt te maken met de risico’s die daaraan verbonden zijn. Inbraak, lekkage en vandalisme zijn ongewenste verschijnselen voor zowel de eigenaar als de omgeving.

Maatwerk
Wat is nu de juiste maatregel om deze risico’s bij úw pand te beheersen? Voor het ene pand kan tijdelijk gebruik in de vorm van bewoning of een bedrijfsactiviteit de juiste maatregel zijn. Voor een ander gebouw is bewaking door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf misschien een betere oplossing. Maatwerk is dus noodzakelijk. BOOT heeft veel ervaring met het beheer van leegstaande complexen. Onze experts kunnen u adviseren en maken hierbij gebruik van de op dit terrein opgebouwde contacten.