Circulaire sloop ziekenhuizen Amersfoort

Circulaire sloop ziekenhuizen Amersfoort

‘De laatste operatie…’

ziekenhuis-lichtenberg

In opdracht van gemeente Amersfoort heeft BOOT de duurzame sloop van de voormalige ziekenhuizen Lichtenberg en St. Elisabeth gedetailleerd voorbereid. De gemeente Amersfoort zet hoog in op duurzaamheid en besteedde de gehele coördinatie van de sloop uit aan BOOT.

Sloopkeurmerk van BREEAM-NL
Om het doel ‘duurzaam slopen’ meetbaar en succesvol uit te voeren, besloot BOOT te werken met het sloopkeurmerk van BREEAM-NL, een (inter)nationale norm die de duurzaamheid van een sloop of nieuwbouw aanduidt. Het slopen van twee ziekenhuizen met zo’n 6000 ruimtes is een omvangrijke opdracht die een strakke regie vereist, temeer omdat de gemeente Amersfoort en BOOT minimaal inzetten op een duurzaamheidsbeoordeling van ‘Very Good’, maar streven naar ‘Exbreeam-nlcellent’.

Om dit doel te bereiken is het nodig dat materiaal op korte afstand van de slooplocatie wordt hergebruikt. Ook moeten deze materialen zo hoog mogelijk in de materiaalketen worden teruggeplaatst. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwe villa die in Amersfoort wordt gebruikt van de materialen uit het ziekenhuis.  BOOT heeft zelf BREEAM-experts in dienst die de sloop begeleiden, zodat de ambitie ook daadwerkelijk mogelijk is. Daarnaast is er een externe assessor ingehuurd voor de beoordeling.

Buurtbetrokkenheid
Om de bewoners rondom de ziekenhuizen zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alle werkzaamheden, heeft BOOT een site ontwikkeld. Hierop is het mogelijk de werkzaamheden bij de aparte ziekenhuizen te volgen door middel van foto’s en tekst. De sloop van De Lichtenberg liep bijvoorbeeld vertraging op door de aanwezigheid van onverwachte hoeveelheden asbest. Door dit laagdrempelige communicatiemiddel kunnen bewoners rekening houden met de situatie.