Risicobeheersing

Bij een sloopproject spelen ook de mensen en gebouwen in de omgeving een rol. De voorbereiding van een binnenstedelijk sloopproject moet dan ook zorgvuldig gebeuren. Gebrek aan informatie kan leiden tot onveilige, ongewenste of onverwachte situaties in de uitvoering, waardoor uw project vertraagt of duurder wordt.

Beheers uw kosten en planning
Risicomanagement is een hulpmiddel om in een vroegtijdig stadium te inventariseren:

  • waar onverwachte situaties kunnen ontstaan;
  • wat de gevolgen zijn;
  • welke preventieve maatregelen er kunnen worden genomen.

Door dit goed in kaart te brengen is het project, inclusief kosten en planning, beter te beheersen en kunnen de juiste beslissingen op het juiste moment worden genomen.

RISMAN-methode
BOOT gebruikt bij het risicomanagement de RISMAN-methode. Onze medewerkers voeren risico-inventarisaties uit en ontwerpen beheersmaatregelen. Vervolgens actualiseren zij de risicomatrix en sturen tijdens het project de uitvoering aan op basis van de actuele risico’s.