Sloopmanagement

Directievoering
Als directievoerder bewaakt BOOT namens de opdrachtgever de financiën, planning, voortgang en het contract bij sloop- en asbestverwijderingsprojecten. Met een digitale bestekadministratie begeleiden wij het complete uitvoeringstraject en borgen daarbij uw kwaliteitseisen. Deze rol wordt gecombineerd met het houden van toezicht over het gehele project.

Toezicht
De toezichthouder is namens de directievoerder het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Door onze ervaring kunnen wij problemen op en praktische en kostenbesparende manier oplossen. Met behulp van ons toetsings- en keuringsplan voeren wij tijdig de juiste registraties uit.

Intensieve samenwerking
Om de uitvoering van uw bouwproject soepel en correct te laten verlopen is een duidelijke projectorganisatie met adequate verslaglegging vereist. Gedurende de uitvoeringsfase sturen wij aan op intensieve samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de opdrachtgever en uitvoerende partijen.