Privacy policy

Privacy Policy

Privacy Statement

BOOT organiserend ingenieursburo respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die je ons verschaft, altijd vertrouwelijk worden behandeld. BOOT organiserend ingenieursburo committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en heeft adequate maatregelen getroffen voor de beveiliging van persoonsgegevens.

Gebruik van e-mailadressen

E-mailadressen welke aangemeld worden op deze website worden alleen gebruikt voor het aankondigen van nieuwe vacatures.
Het adres zal nimmer gebruikt om personen actief te benaderen tenzij de houder van het e-mailadres hiervoor nadrukkelijk toestemming geeft, of dat het emailadres verbonden is aan een ingediende (aan)vraag of sollicitatie.

Gegevensverstrekking aan derden

BOOT organiserend ingenieursburo zal persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken.

Wijzigingen Privacy statement

Veranderingen of uitbreidingen van dit privacy statement worden aangekondigd op de homepage van BOOT organiserend ingenieursburo en zijn per datum van de aankondiging van de verandering of uitbreiding van kracht.