Sloopvoorbereiding

Slopen is in feite omgekeerd bouwen. Het sloopproces is dan ook veel complexer dan vaak wordt gedacht. Circulaire sloop vraagt om een uitgebreide voorbereiding. BOOT is vaak al in een vroeg stadium bij het project betrokken en kent de plannen die de opdrachtgever met een locatie heeft.

Vrijkomende materialen
Om zo circulair mogelijk te werken, gebruiken we de periode van voorbereiding om vrijkomende materialen te registreren. Vervolgens bieden wij deze bouwstoffen al tijdens de voorbereidende fase aan de markt aan zodat we zoveel mogelijk tijd hebben om voor alles een nieuwe bestemming te vinden.

Complete dienstverlening
Het is vervelend om tijdens het slopen tegen verrassingen als asbest of beschermde flora en fauna aan te lopen. Vooronderzoek voorkomt dit soort situaties. BOOT heeft alles in huis voor een integrale aanpak. We nemen de verantwoordelijkheid voor:

  • Asbestonderzoek en -advies
  • Flora- en faunaonderzoeken
  • Opstellen kostenramingen
  • Aanvraag vergunningen
  • Opstellen aanbestedingsdocumenten